Service


SERVICE

Wij zijn van mening dat wij er voor u zijn en niet omgekeerd. Wij proberen ons zoveel mogelijk aan onze klanten aan te passen. Dit betekent dat wij het vanzelfsprekend vinden dat:


  • wij naar u toekomen om de administratie te halen en te brengen, zonder hiervoor kosten in rekening te brengen;

  • u bepaalt hoe uw administratie eruit moet zien en hoe vaak deze verwerkt moet worden;

  • u bepaalt in welke mate u de administratie zelf wilt verzorgen om de kosten te beperken;

  • wij voor u bijhouden wanneer de belastingaangiften en andere zaken verzorgd moeten worden;

  • wij bij elke verwerking aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de te betalen belastingen en de te verwachten kosten.

Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat er een sterke persoonlijke vertrouwensrelatie wordt opgebouwd. Deze vertrouwensrelatie is essentieel voor een jarenlange samenwerking. 

VERWERKING BIJ U OP DE ZAAK

Een speciale service die wij aanbieden is het verwerken van de administratie op uw eigen apparatuur. Het kan hierbij gaan om een volledige verwerking of een controle op juistheid van uw verwerking.

Het voordeel van deze manier van werken is dat:

  • u op elk moment inzicht heeft in de financiële gang van zaken van uw onderneming;

  • u wel het gemak heeft van een eigen boekhouding, maar niet iemand in vaste dienst hoeft aan te nemen;

  • u al een groot deel van de werkzaamheden zelf kunt doen, waardoor de administratiekosten aanzienlijk kunnen afnemen.

Onze dienstverlening biedt u de volgende voordelen:

  • Heldere tarieven en duidelijke afspraken geven u vooraf zekerheid.

  • Wij staan altijd voor u klaar en zijn tevens bereikbaar buiten de reguliere kantoortijden.

JAARVERSLAG

Eenmaal per jaar stellen wij een jaarverslag voor u samen. Dit verslag wordt opgesteld aan de hand van de financiële gegevens en eventuele salarisgegevens. Ons kantoor draagt er zorg voor dat het jaarverslag tijdig wordt opgesteld, conform alle wettelijke eisen met betrekking tot de financiële verslaggeving.

Wij bieden u dienstverlening met een toegevoegde waarde!

Sidebar-image-02


Betrouwbaar & accuraat.

Dhr. Boughaba - Taxibedrijf Sam