Jaarrekeningen


WERKZAAMHEDEN OP HET GEBIED VAN JAARREKENINGEN

Iedere ondernemer als rechtspersoon moet een jaarrekening opstellen. Verder is de jaarrekening het jaarlijkse sluitstuk van uw financiële administratie. Deze bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en een begeleidende toelichting.

De balans geeft weer hoe de activa en passiva van uw bedrijf eruitzien. De winst- en verliesrekening is een weergave van de omzet van het afgelopen boekjaar en de kosten die daarvoor zijn gemaakt. Het saldo van omzet en kosten kan positief zijn (winstgevend) of negatief (verliesgevend).

De jaarrekening geeft dus een goed beeld hoe uw bedrijf gedurende het afgelopen jaar heeft gepresteerd. De gegevens in de jaarrekening kunnen worden vergeleken met de gegevens van voorgaande jaren of met die van branchegenoten. Deze gegevens zijn de basis voor uw tactische en strategische beslissingen.

Op basis van uw administratie stellen wij de jaarrekening voor u samen. De jaarrekening biedt u en ons de mogelijkheid om verder te kijken naar uw onderneming. De jaarrekening geeft, samen met een betrouwbare bedrijfsvoering en tijdige periodecijfers, waardevolle bedrijfsinformatie. Hiermee gaan wij, met onze kennis en jarenlange ervaring, samen met u op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden binnen en buiten uw organisatie. Zo kunnen we gezamenlijk uw onderneming naar een hoger niveau brengen.

ONZE DIENSTEN
  • Administratieve werkzaamheden
  • Samenstellen van jaarstukken
  • Aangifte van omzetbelasting
  • Aangifte van inkomstenbelasting
  • Uitvoering van salarisadministratie
  • Aangifte van loonbelasting
  • Advies en optimalisatie van bedrijfsprocessen
  • Advies over persoonlijke financiële zaken
  • Aangifte van vennootschapbelasting
  • Opstellen van deponeringsstukken voor de KvK

Ik kan u Admini-Desk zeker aanbevelen.

Ik heb recent de eerste jaarrekening ontvangen en deze was keurig ingebonden en erg compleet.

Beta-Techniek - -

Voor vragen of advies kunt u altijd bij ons terecht.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.
Bel 036-84 11 376 of 06- 24 37 22 64.