BTW-correctie vóór 1 april voorkomt rente

BTW-correctie vóór 1 april voorkomt rente

26 maart 2014 – Heeft u in 2013 te veel of te weinig BTW afgedragen, dan moet u dit op tijd corrigeren. Doet u dat binnen drie maanden na afloop van het jaar waarin u BTW moet betalen – dus vóór 1 april – , dan betaalt u geen belastingrente.

U bent verplicht om de BTW te corrigeren als u dit jaar of in de afgelopen vijf jaar te veel of te weinig BTW heeft betaald. Hiervoor kunt u het formulier Suppletie omzetbelasting gebruiken. Dit formulier kunt u gebruiken bij een correctie over een bepaald tijdvak of een correctie over een heel kalender- of boekjaar. Gaat het echter om een correctie lager dan € 1.000, dan hoeft u het formulier niet te gebruiken en kunt u de correctie direct verrekenen in de eerstvolgende BTW-aangifte. U krijgt dan geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag van de Belastingdienst.

Correctie intracommunautaire levering

Gaat het om een correctie die te maken heeft met een intracommunautaire levering van goederen of diensten binnen de Europese Unie (EU), dan moet u de gegevens uit rubriek 3b van de BTW-aangifte nog schriftelijk doorgeven aan de Belastingdienst. U kunt de brief sturen naar het volgende adres: Belastingdienst/Central Liaison Office, Antwoordnummer 469, 7600 VB Almelo.

Belastingrente en boete

Het is belangrijk dat u de suppletie op tijd indient. U betaalt namelijk geen belastingrente als u binnen drie maanden na afloop van het jaar waarin u de BTW moest betalen een suppletie stuurt. Vóór 1 april 2014 moet de suppletie over de BTW-aangifte van 2013 dus bij de Belastingdienst binnen zijn. De fiscus kan dan mogelijk nog wel een verzuimboete opleggen. Corrigeert u de BTW niet en de Belastingdienst komt daar op een later moment achter, dan kunt u een vergrijpboete krijgen.


Comments are closed.